• TBDY Bölüm 7 ’de perde kesitinin betonarme tasarımı için tanımlanan perde uç bölgeleri’nin birer kolon gibi, aralarındaki bölgesinin ise çok rijit bir kiriş gibi modellendiği gövde kayma çerçevesi modelleri perdeler için hiçbir koşulda kullanılmaz.


TBDY 2018’de daha önceki deprem yönetmeliklerine göre en önemli fark perdelerin modellenmesinde sonlu elemanlar yöntemine göre kabuk modeline uygun çözüm yapılması gerekliliğidir. Boşluksuz perdeler için sonlu elemanlar yöntemine göre otomatik olarak kabuk model oluşturulur.

Kabuk modeli gereği boşluksuz perdelerin modellenmesinde 6 serbestlik derecesi de otomatik olarak dikkate alınır. Kabuk elemanların serbestlik dereceleri ve lokal aksları için Kabuk Sonlu Eleman Lokal Aksları, modelleme detayları ve etkin kesit rijitlikleri için ise Tablo 4.2'de Verilen Çarpanların Kullanılması (4.5.8) sayfalarını inceleyiniz.

Sonlu elemanlar yöntemine göre perdelerde yapılmak istenen hesabın hassasiyetine göre sonlu eleman genişliği arayüzden değiştirilebilmektedir. Analiz sonrası perdelerin deformasyonları ve kabuk sonuçları görüntülenmektedir.