• Betonarme perdeler 4.5.3.7 de anlatıldığı şekilde hem düzlem içi, hem de düzlem dışı yerdeğiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar’la otomatik modellenir.


Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan betonarme perdelerin modellenmesine ilişkin iki farklı yöntem yönetmelikçe önerilmektedir.

ideCAD Daima 'Poligon Perdelerde Kabuk Sonlu Elemanlar (4.5.3.7) de önerildiği şekilde modeller.