• Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan perdelerde, sonlu eleman düğüm noktası
    kuvvetlerinin bileşkeleri, betonarme kesit hesabında esas alınmak üzere enkesit ağırlık
    merkezinde eşdeğer çubuk kesit tesirleri (eğilme/burulma momentleri, kesme kuvvetleri,
    eksenel kuvvet) olarak otomatik elde edilir.

  • Perde tabanında bu şekilde elde edilen eğilme momenti, 4.3.4.5, 4.3.4.6 ve 4.3.4.7 ’de perde taban devrilme momenti MDEV olarak kullanılır.