Skip to main content
Skip table of contents

Poligon Perdelerde Eşdeğer Çubuk Kesit Tesirleri (4.5.3.7 (d))

  • Enkesit şekli dikdörtgen, I, T, L, U veya C olan perdelerde, sonlu eleman düğüm noktası
    kuvvetlerinin bileşkeleri, betonarme kesit hesabında esas alınmak üzere enkesit ağırlık
    merkezinde eşdeğer çubuk kesit tesirleri (eğilme/burulma momentleri, kesme kuvvetleri,
    eksenel kuvvet) olarak otomatik elde edilir.

  • Perde tabanında bu şekilde elde edilen eğilme momenti, 4.3.4.5, 4.3.4.6 ve 4.3.4.7 ’de perde taban devrilme momenti MDEV olarak kullanılır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.