• Enkesit şekli T, L, U veya C olan perdelerde perde kollarının ayrı ayrı modellenip hesaplandığı modelleme teknikleri perdeler için hiçbir koşulda kullanılmaz.

Enkesit şekli I, T, L, U veya C olan betonarme perdelerde, TBDY Madde 4.5.3.5 ile birlikte perdeleri grup olarak modelleme zorunluluğu gelmiştir. Grup perdelerde sonlu eleman düğüm noktası kuvvetlerinin bileşkeleri, betonarme kesit hesabında esas alınmak üzere enkesit ağırlık merkezinde eşdeğer çubuk kesit tesirleri (eğilme/burulma momentleri, kesme kuvvetleri, eksenel kuvvet) otomatik olarak elde edilmektedir. Enkesit şekli I, T, L, U veya C olan betonarme perdelerde gruplama işlemi için perde menüsü genel ayarlar bölümünde yer alan grup adı kutucuğundan faydalanılmalıdır.

Grup perde sonuçları betonarme tasarım ve raporlarda ayrıca verilmektedir. Grup perde iç kuvvetlerinin belirlenmesi ve tasarım özel kuralları için Poligon Perdelerin Tasarımı'nı inceleyebilirsiniz.