Skip to main content
Skip table of contents

Perspektifte projemi göremiyorum/ planda çizdiğim objeler perspektifte görünmüyor

Perspektif penceresinde projenin /objelerin görünmemesi iki nedenden kaynaklanabilir.

Perspektif Penceresi Kameranın Farklı Bir Yöne Bakması

Perspektif penceresinde kamera farklı bir açıda ve konumdaysa planda görülen çizimlerinizi perspektif penceresinde göremeyebilirsiniz.

  • Klavyeden Home tuşuna basın.

  • Perspektif kamera (penceresindeki görüntü) ideCAD’in başlangıç konumuna (orijin noktasından görünen açıya) gelecektir.

Çizimin Orijinden Uzak Olması

Planda görülen çizim orijin (0,0) noktasından çok uzakta ise perspektif ekranda gözükmeyebilir. Çizimlerinizi orijin (0,0) noktasına taşırsanız sorun çözülecektir.

  • Perspektif ekrandayken klavyeden Ctrl + A tuşlarına basarak tüm çizimlerinizi seçin.

  • Taşı komutuna girin. Plan penceresinde çiziminizin bir noktasına tıklayarak referans noktasını belirleyin.

  • Klavyeden X tuşuna basın. İmleç koordinat kutusunda, X kutusuna gidecektir. 0 değerini yazın ve Enter tuşuna basın. Sayı kırmızı renkle kaplanacaktır.

  • Klavyeden Y tuşuna basın. İmleç koordinat kutusunda, Y kutusuna gidecektir. 0 değerini yazın ve Enter tuşuna basın. Sayı kırmızı renkle kaplanacaktır. 

  • Farenizin sol tuşuna tıkladığınızda çiziminiz referans noktasına göre orijin (0,0) noktasına taşınacaktır.

  • Klavyeden Home tuşuna basın.

  • Perspektif kamera (penceresindeki görüntü) ideCAD’in başlangıç konumuna (orijin noktasından görünen açıya) gelecektir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.