Skip to main content
Skip table of contents

Yapıyı Taşı

Elemanları her bir katta taşımak yerine, 3 boyutlu perspektif görüntüde “Hepsini Seç (Ctl+A)” komutu ile yapının tamamını seçilir, ”Taşı” komutuyla tüm yapı tek seferde taşınır.

İşlem adımları:

  • Perspektif penceresinde Ctrl+A ile yapının tamamını seçiniz.

  • Toolbardan Taşı komutunu tıklayınız ve referans noktası veriniz.

  • Yeni konumu tıklayınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.