Skip to main content
Skip table of contents

Perspektif Ekranı Orijine Getirme

Perspektif penceresinde klavyeden "Home" tuşuna basılarak görüntü başlangıç konumuna (orijin noktasından görünen açıya) getirilir.

İşlem adımları:

  • Perspektif görüntü aktifken Home tuşuna basınız.

Herhangi bir bakış açısıyla yapının perspektif görüntüsü:

Home tuşuna bastıktan sonra yapının perspektif görüntüsü:


Sonraki Konu

Komut Arama

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.