Skip to main content
Skip table of contents

Perde Gövde Donatılarının Düzenlenmesi

  • Gövde donatılarının perde uç bölgesinde kenetlenmesi otomatik sağlanır.

  • Perde uç bölgesi sargı donatısı, kapalı etriye ve çiroz donatılarından oluşturulur. Ayrıca uçları boyuna donatıya her zaman 135 derece kancalı şekilde bağlanmış yatay gövde donatıları da perde uç bölgesi sargı donatısı olarak kullanılır.

  • Yatay gövde donatılarının uçları veya gönyeleri ile perde dış kenarı arasındaki mesafe 150 mm'den büyük olmayacaktır koşulu otomatik uygulanır.

  • Perde gövdesinde yatay gövde donatılarına bindirmeli ek yapılmaz.


Gövde Donatılarının Düzenlenmesi

TBDY Bölüm 7.6.4 'e uygun olarak gövde donatılarının perde uç bölgelerine kenetlenmesi sağlanır. Perde uç bölgesi sargı donatısı, kapalı etriye ve çiroz donatılarından oluşur. Ayrıca uçları boyuna donatıya 135 derece kancalı şekilde bağlanmış yatay gövde donatıları da perde uç bölgesi sargı donatısı olarak kullanılır.

Yatay gövde donatılarının uçları veya gönyeleri ile perde dış kenarı arasındaki mesafe 150 mm'den büyük olmayacak şekilde donatı düzeni uygulanır.

Perde gövdesinde yatay gövde donatılarına bindirmeli ek yapılmaz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.