Skip to main content
Skip table of contents

Fare ile Seçim Yöntemleri

Obje veya objeler farenin sol tuşuyla tıklanarak tek tek seçilebileceği gibi farenin sol tuşu tıklanarak ekranda oluşturulan geçici çerçeveler ile de seçilebilir. Çerçeveli seçimlerde fare hareketine bağlı olarak seçilen obje sayısı değişecektir.

Farenin Sol Tuşu ile Seçim

Fare seçilecek obje üzerine getirilir ve farenin sol tuşu tıklanır.

Seçilmiş obje tekrar tıklandığında seçim ortadan kalkar.

Pencere Seçim

Objeleri çerçeve içine alarak seçim işlemini yapabilirsiniz. Tamamı çerçeve içinde kalan objeler seçilir.

  • Çizim alanında boş bir noktaya farenin sol tuşu ile tıklanır.

  • Fare sürüklendiğinde bir çerçeve de fare ile birlikte hareket eder. Seçilecek objeler bu çerçeve içine kalacak şekilde çerçeve büyüklüğü ayarlanır.

  • Farenin sol tuşuna tekrar tıklanır. Tamamı çerçeve içinde kalan objeler seçilecektir.

Crossing (geçişli) Seçim:

Pencere seçim işlemi ile aynı şekilde çalışır ancak pencere seçimin aksine, pencerenin çizgisi hangi elemanları kesiyorsa o geçen elemanlar da seçilir. Geçişli seçimde seçim penceresi kesikli çizgi ile görünür.

  • Çizim alanında boş bir noktaya farenin sol tuşu ile tıklanır.

  • Fare sol alttan sağ üste doğru kaydırıldığında kesikli bir çerçeve de fare ile birlikte hareket eder. Farenin sol tuşu tekrar tıklanır.

  • Pencerenin çizgisi hangi elemanları kesiyorsa o geçen elemanlar seçilir.

  • Eğer işlem sağ üstten sol alta doğru yapılırsa, klavyeden shift tuşu basılı tutularak geçişli seçim aktif hale getirilir.

  • Çerçevenin dokunduğu ve tamamı çerçeve içinde kalan bütün objeler seçilmiş olur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.