Skip to main content
Skip table of contents

Modelleme Teknikleri

ideCAD Statik ile, betonarme ve çelik yapıların analiz ve tasarımı yapılır. Modelleme tekniklerinde, yükleme durumları, yük bilgileri, enkesit tanımı, malzeme tanımı, birim ayarları, tam rijit ve yarı rijit diyafram kabulleri kullanılır. Bu başlık altında kabuller detaylı olarak anlatılmıştır.


Sonraki Konu

Birim Ayarları

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.