Skip to main content
Skip table of contents

Korkuluk Oluşturma

Korkuluk komutuyla mimari proje tasarımlarında yer alan korkuluklar oluşturulur.

Korkuluk Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Korkuluk oluşturmak için;

  • Korkuluk ikonunu tıklayın.

  • Korkuluk toolbarı ekrana gelecek bununla birlikte Rota Bölümleri adında yardımcı bir toolbar daha açılacaktır.

  • Rota Bölümleri toolbarında korkuluk hattını düz, dairesel ve eğri formda çizmeyi sağlayan ikonlar bulunur.

  • Uygun ikonu (varsayılan düz çizgi ikonu seçilidir) tıklayın.

  • Çizim alanında korkuluk elemanın 1. noktasını farenin sol tuşu ile tıklayarak belirleyin

  • Bu aşamada klavyeden boşluk tuşuna basarsanız, korkuluk elemanının tutuş noktasını değiştirebilirsiniz.

  • Çizim alanında korkuluk elemanının 2. noktasını farenin sol tuşu ile belirtin.

  • Aynı şekilde, 3. ve 4. noktaları da verebilirsiniz. Bu durumda korkuluk elemanlarını sürekli formda devam ettirmiş olursunuz.

  • Farenin sağ tuşuna basarak komutu sonlandırınca korkuluk oluşacaktır.

İşlem adımı

Korkuluk oluşturmadan öncesi

Korkuluğun birinci noktasının oluşturulması

Korkuluğun ikinci noktasının oluşturulması

Korkuluğun üçüncü noktasının oluşturulması

Korkuluğun dördüncü noktasının oluşturulması

Farenin sağ tuşuna tıklayarak korkuluğun tamamlanmasıJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.