Skip to main content
Skip table of contents

Arşivden Profil Yükleme

Korkuluk, küpeşte, dikme veya perdelerin kesitlerinde kullanılmak üzere, daha önceden hazırlanıp arşive kaydedilmiş profiller, Korkuluk Ayarları diyaloğunda Arşivden Profil Yükle butonu ile seçilip kullanılır.

Arşivden Profil Yükleme Komutunun Yeri

Arşivden Profil Yükle komutuna Korkuluk Ayarları diyaloğundan ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Korkuluk Ayarları ikonunu tıklayın.

  • Açılan Korkuluk Ayarları diyaloğunda Korkuluk Genel Ayarları sekmesine girip, Arşivden Profil Yükle butonunu tıklayın.

  • Profil Seçimi diyaloğu açılacaktır.

  • Bu diyalogda klasörler halinde profiller yer almaktadır. Korkuluk klasörü altında bulunan profillerden birini (Örneğin 2 cm x 2 cm) seçin.

  • Seçimin hemen yanından profilin ön görüntüsü çıkacaktır, Tamam diyerek Profil Ayarları diyaloğunu kapatın.

  • Korkuluk Ayarları diyaloğunda, profil seçilen her sütunda seçtiğiniz profil listeye eklenmiştir.

İşlem adımı

Korkuluk ayarları diyaloğunda arşivden profil yükle butonuna tıklanması

Profil seçimi diyaloğundan profil seçilmesi ve tamam butonuna tıklanarak yükleme işleminin tamamlanması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.