Skip to main content
Skip table of contents

Korkuluk Kotlarını Değiştirme

Korkuluk kotlarını değiştir komutu, çizilen bir korkuluğun düğüm noktalarında korkuluğun kotunu düzenler.

Korkuluk Kotlarını Değiştir Komutunun Yeri

Ribbon menü Giriş sekmesi Objeler başlığı altından ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

  • Bir korkuluk tanımlayın.

  • Korkuluk Kotlarını Değiştir ikonunu tıklayın.

  • Korkulukta düğüm noktaları belirecektir.

  • Herhangi bir düğüm noktasını üzerine imleci getirin ve düğüm noktasını tıklayın.

  • Kot değerinin girilebileceği bir diyalog açılacaktır.

  • Kot değerini girin ve Tamam butonunu tıklayın.

  • İşlem yapılan noktanın kotu değişecektir.

  • Benzer şekilde ihtiyacınıza göre diğer düğüm noktalarının kotlarını düzenleyin.

İşlem adımı

Korkuluğun ilk hali

Düğüm noktasının seçilmesi

Kot değerinin girilmesi

Korkuluğun son hali


Sonraki Konu

3B Korkuluk Güncelle

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.