Skip to main content
Skip table of contents

Kısa Başlık Perdesi Tanımlama

Perde gruplarında 1/6 boyut oranını sağlamayan, grup perdelere bağlı kısa perde parçaları, perde koluna başlık olarak eklenebilir. Perde özelliklerinde Kısa başlık perdesi seçeneği işaretlenip, aynı grup perde adı verilerek, kısa başlık perdesi grup perdenin ilgili perde koluna başlık olarak eklenir. Perde özelliklerinden Kısa başlık perdesi seçeneği işaretlendiğinde, 1/6 boyut oranı kontrolü yapılmamaktadır.

Kısa Başlık Perdesi Özelliğinin Yeri

Kısa başlık perdesi özelliğine Perde Ayarları diyaloğundan ulaşabilirsiniz.

image-20240516-125605.png

İşlem Adımları

 • Plan düzleminde kısa başlık perdelerini, Perde komutunu kullanarak uygun boyut ve konumda tanımlayınız.

 • Tanımlanan kısa perdelere iki kere tıklayarak Özellikler penceresini açınız.

 • Perde Ayarları penceresinden, Donatı Tasarımı sekmesine tıklayınız.

 • Başlık Bölgesi, başlığı altında Kısa başlık perdesi seçeneğini aktif hale getiriniz.

 • Bu sayede seçtiğiniz kısa perdeler, bağlı oldukları perde kolunun başlığı içerisine dahil edilecektir.

 • Kısa başlık perdeleri ve perde kollarının tamamını seçiniz ve sağ tuş menüden Özellikler komutunu tıklayınız.

 • Perde ayarları diyaloğu açılacaktır.

 • Grup adı satırına bir isim veriniz ve Tamam butonuna tıklayarak pencereyi kapatınız.

 • https://help.idecad.com.tr/ideCAD/Perde-Grubu-Tan%C4%B1mlama.931793049.html

 • Kısa başlık perdeleri ile birlikte tüm perdeler tek bir perde grubu olarak tanımlanacaktır.

 • Kısa başlık perdeleri, perde grubunun kayma dayanımı hesabında göz önüne alınır.

Analizden sonra Perde Grubu Betonarme diyaloğunda perde tasarım sonuçları görülebilir.

image-20240516-130751.png
image-20240516-130848.png

Perde grubu raporlarını ribbon menüde Raporlar sekmesi Betonarme başlığı altından Perde Grubu ikonunu tıklayarak oluşturabilirsiniz.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.