Skip to main content
Skip table of contents

Kirişlerde boyuna donatı çapı Ø12 ün altında kullanılamaz

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, K1 1.kat Kirişlerde boyuna donatı çapı Ø12 ün altında kullanılamaz

TBDY 7.4.2.2 maddesinde, boyuna donatıların çapı 12 mm’den küçük olmayacaktır. Kirişin alt ve üstünde en az iki donatı çubuğu, kiriş açıklığı boyunca sürekli olarak bulunacaktır, koşulu bulunmaktadır. Bu koşul sağlanmadığı için uyarı almaktasınız.

Çözüm :

  • Hata mesajı verilen kirişlerde 12 mm ve daha büyük çaplı boyuna donatısı kullanınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.