Skip to main content
Skip table of contents

Kiriş Nmax aşıyor

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, K101 1.kat Kiriş Nmax Aşıyor

TBDY 2018 7.4.1.2 maddesinde, kiriş olarak boyutlandırılıp donatılacak taşıyıcı sistem elemanlarında, tasarım eksenel basınç kuvvetinin Nd ≤ 0.10 Ac fck koşulunu sağlaması zorunludur. Aksi durumda, bu elemanlar 7.3’e göre kolon olarak boyutlandırılıp donatılacaktır, koşulu bulunmaktadır.

ideCAD kirişlerde N>0.10 Ac fck olarak tasarlanmasına izin vermemektedir. Bu nedenle bu hata mesajı verilmektedir. Detay bilgiler Kiriş Raporu alt başlığında verilmektedir.

Çözüm

  • Adı ve katı verilen kirişin kesitini büyütünüz

  • Beton sınıfı attırınız

İşlemlerden sonra analizi tekrarlayınız.


Simgeler

Ac = Kirişin enkesit alanı

fck = Betonun karakteristik silindir basınç dayanımı

Nd = Yük katsayıları ile çarpılmış düşey yükler ve deprem yüklerinin ortak etkisi altında hesaplanan eksenel kuvvet


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.