Çıkan Mesajın Tamamı:

Kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği sağlanmadı. (TBDY 7.5.2)


TBDY 2018 7.5.2.1 maddesinde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda kolon-kiriş birleşim bölgelerindeki kesme kuvveti, Denk.(7.11) ile hesaplanacaktır, koşulu verilmiştir.

 Ve = 1.25 fyk (As1 + As2)−Vkol        (7.11) 

7.5.2.2 – Herhangi bir birleşim bölgesinde Denk.(7.11) ile hesaplanan kesme kuvveti, gözönüne alınan deprem doğrultusunda hiçbir zaman Denk. (7.12) ve Denk. (7.13)’de verilen sınırları aşmayacaktır (Şekil 7.10). Bu sınırların aşılması durumunda, kolon ve/veya kiriş kesit boyutları büyültülerek deprem hesabı tekrarlanacaktır.

(a)   Kuşatılmış birleşimlerde:                Ve ≤1.7b h√fck        (7.12)

(b)  Kuşatılmamış birleşimlerde:       Ve ≤1.0b hj √ fck      (7.13)

Olası çözümler :

  • bj veya h değerini büyütebilirsiniz

Şekilde görüldüğü üzere kiriş kolon ortasına kaydıkça ya da kiriş genişliği arttıkça bj değeri büyümektedir. Bj değeri büyütülemiyorsa, h değeri büyütülmelidir. Örnek şekil çin 50/25 yerine 50/30 yapılabilir ya da kolon boyutları ters çevirebilirsiniz.

  • Kolon perde yapılabilir

Perdeler kolon-kiriş kesme güvenliği kontrolüne girmez.

  • As1 ve As2 yi azaltacak önlemler alınabilir.

Daha rijit sistem tasarımı, çerçevelerin sürekliliğinin sağlanması gibi. Genelde çıkmalar yüzünden kolon-kiriş-kolon, çıkmada saplama kiriş tekrar kolon-kiriş-kolon şeklinde çerçeveler olumsuzluk oluşturabilmektedir.

  • Daha yüksek dayanımlı beton kullanarak fck büyütülebilir.


Sonraki Konu

Kiriş Nmax aşıyor