Kirişin sehim değeri, üst sehim sınırını aşıyor anlamına gelmektedir.

Bu mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, K01 1.kat Kiriş sehim sınırı aşıldı

Kirişlerin sehim denetimi TS 500 13.2 maddesinde verilen esaslara göre yapılmaktadır.

Çözüm:

Adı ve katı verilen kirişin sehim koşulu sağlanana kadar boyutlarını attırınız.

Boyut attırma işleminden sonra analiz tekrarlayınız.