Skip to main content
Skip table of contents

TS500 Dengeli donatı oranı kontrolü sağlanmadı.

TS500 0.2.5 - Dengeli Donatı Oranı

Dengeli donatı oranı, eğilme altındaki betonarme bir kirişin taşıma gücüne, çekme donatısının akması ve en dış basınç lifindeki betonun aynı anda ezilmesi ile ulaşılmasını sağlayan donatı oranıdır.

Kirişlerde çekme ve basınç donatı oranları farkı, dengeli donatı oranının 0,85 katından fazla olamaz.

ρ − ρ' ≤ ρmax = 0,85ρb

Bağıntı sağlanmadığı zaman “TS500 Dengeli donatı oranı kontrolü sağlanmadı” verilmektedir.

Mesaj rapor başında eleman adı ve katı verilerek oluşturulmaktadır

Örneğin, K10 1. Kat TS500 Dengeli donatı oranı kontrolü sağlanmadı.

Çözüm :

  • Adı ve katı verilen kirişin boyutlarını attırınız ve analizi tekrarlayınız.

Simgeler

ρ = Kirişte çekme donatısı oranı, As / bwd

ρ’ = Kirişte basınç donatısı oranı, A’s / bwd

ρmax = Kirişte maksimum donatı oranı

ρb = Kirişte dengeli donatı oranı


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.