Skip to main content
Skip table of contents

Kiriş yüksekliği, kiriş genişliğinin 3.5 katından fazla olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Kiriş yüksekliği, kiriş genişliğinin 3.5 katından fazla olamaz. (TBDY 2018 7.4.1.1)


TBDY 2018 7.4.1.1 (b) kiriş yüksekliği kiriş gövde genişliğinin 3.5 katından fazla olmayacaktır, koşulu bulunmaktadır. Bu koşul sağlanmadığı için uyarı almaktasınız.

Çözüm

Adı ve katı verilen kirişin genişlik/yükseklik oranını koşul sağlananacak şekilde düzenleyiniz.

  • Kirişi, kirişleri seçiniz

  • Özeliklerine giriniz.

  • Genel ayarlar sekmesinde kiriş genişliği ve/veya yüksekliğini değiştiriniz ve Tamam butonunu tıklayınız.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.