Skip to main content
Skip table of contents

Kiriş genişliği, 200mm'den az olamaz.

Çıkan Mesajın Tamamı:

Kiriş genişliği, 200mm'den az olamaz. (T.S.500 7.3)


TS500’de genişliği için aşağıdaki koşul verilmiştir.

Çözüm:

Katı ve adı verilen kirişleri seçiniz ve kiriş genişliğini en az 200 mm veriniz.

  1. Kirişi, kirişleri seçiniz

  2. Özeliklerine giriniz.

  3. Genel ayarlar sekmesinde kiriş genişliğini arttırınız ve Tamam butonunu tıklayınız..

image-20240523-133818.png

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.