Skip to main content
Skip table of contents

Kesilen Objelerde Tarama ve Renklerin Düzenlenmesi

Kesilen objelerin renkleri, tarama şekilleri ve kalem kalınlığı değerleri ayarlanır. Kesilen objeler, beton, duvar, kapı/pencere, kaplama, çatı, temel, arazi, havuz ve diğer olmak üzere farklı obje tiplerine ayrılmış olup, her tip için kalınlık, renk ve tarama tipi düzenlenir.

Kesilen Obje Tarama ve Renk Ayarlarının Yeri

Kesit ayarları diyaloğu kesit sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Özellikler

Tip

Kesite giren objelerin tiplere ayrılmış listesidir.

Kalınlık

Kesilen objelerin kesitte görünecek kalem kalınlığı listelenir. Kalınlık satırında atanan rengin kalınlık değeri görülmektedir.

Renk

Kesilen objenin obje tipine göre renkleri ayarlanabilir. Renk kutucuğuna tıklayarak bir renk seçilir. Rengin kalem kalınlığı ise, renk kutusu üzerinde farenin sağ tuşuna basılarak belirlenir.

Tarama var

Seçenek işaretlenirse kesilen objenin içi taranacak demektir. Seçenek işaretli değilse objenin içi taranmadan boş bırakılacak demektir.

Tarama tipi

 

Objenin tarama tipi ayarlanır. Tarama üzerine tıklandığında Tarama Ayarları diyalogu açılır. Bu diyalogdaki tarama tablosundan tarama tipi seçilir.

Farklı Tarama ve Renk Ayarlarında Kesit Örnekleri

Örnek 1


Örnek 2



JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.