Skip to main content
Skip table of contents

Çizimler ve Pafta Tasarımı

2 boyutlu çizim pencerelerinde mimari, betonarme ve çelik çizimleri oluşturulup düzenlenir. Çeşitli çizim pencerelerindeki çizimler pafta dizaynı komutları ile bloklanıp pafta haline getirilir. Pafta dizaynı ile her türlü 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler birleştirilir, resim (bmp, jpg vs) eklenir. Vaziyet planları, kesitler, görünüşler, detaylar pafta dizaynı ile bir paftada birleştirilir.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.