Skip to main content
Skip table of contents

Kesitlerde Malzeme Listesinin ve Mahal İsimlerinin Verilmesi

Malzeme listeleri ve Mahal isimlerini yaz özellikleri ile kesitlerde çizilen elemanlara ait malzemeler ve kesitin geçtiği mahallere ait bilgiler, kesitte isteğe bağlı olarak gösterilir.

Malzeme Listeleri ve Malzeme İsimlerini Yaz Özelliklerinin Yeri

Kesit ayarları diyaloğu ek seçenekler sekmesinden özelliklere ulaşabilirsiniz.

Malzeme listeleri ve mahal isimlerini yaz aktif değilken

Malzeme listesi aktif aktifken

Malzeme listeleri ve mahal isimlerini yaz aktifken


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.