Skip to main content
Skip table of contents

Aktif Katın ya da Seçilen Objelerin Kesitini/Görünüşünü Alma

Sadece aktif katı al ve Sadece seçilen objeleri al özellikleri ile sadece aktif katın ve/veya seçilen objelerin kesiti/görünüşü alınır.

Sadece Aktif Katı Al ve Sadece Seçilen Objeleri Al Özelliklerinin Yeri

Kesit/Görünüş ayarları diyaloğu genel ayarlar sekmesinden özelliklere ulaşabilirsiniz.

Obje seçimi yapılmadan kesit

Kesiti alınacak plan


Sadece aktif katı al işaretlendikten sonra kesit

Sadece seçilen objeleri al işaretlendikten sonra kesit

Plan penceresinde seçilen alanJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.