Skip to main content
Skip table of contents

Kesit alamıyorum. Kesit aldığımda sayfa boş çıkıyor/Limit aşımı uyarısı alıyorum. Ne yapmalıyım?

Çatı komutu ile oluşturulan kırma çatıların, saçak özellikleri değiştirilerek beşik çatıya dönüştürülebilmektedir. Bu şekilde oluşturulan beşik çatıların, saçak özelliklerinin değiştirilerek 90° yapılan dik yüzeylerine tanımlanan çatı detayları bu duruma neden olmaktadır.

İki çözüm yolu mevcuttur.

1. yol: Dik yüzeylerdeki çatı detaylarını silmek

Oluşturulan çatı detay elemanlarını (aşık, mertek, mahya vs.) sil komutu ile ayrı ayrı silmek mümkün değildir. Bu iş için Çatı Elemanı Sil komutu geliştirilmiştir.

 • Ribbon menüde değiştir sekmesi Obje Edit başlığında yer alan Çatı Elemanı Sil ikonunu tıklayın.

 • Fare imlecini silmek istediğiniz çatı elemanı (aşık, mertek, mahya vs.) üzerine sürükleyin. Farenin sol tuşunu tıklayın.

 • İlgili çatı elemanı silinecektir.

 • Perspektif ekranda dik yüzeylerinize tanımlanmış bütün çatı detaylarını silin.

 • Tekrar kesit aldığınızda kesitiniz sorunsuz oluşacaktır.

2. yol: Çatıyı ve detayları tekrar oluşturmak

Beşik çatınızı silip, yeni oluşturacağınız beşik çatınıza detaylarınızı tanımlayabilirsiniz.

 • Beşik çatınızı oluşturun.

 • Mertek ikonunu tıklayın (istediğiniz bir çatı detayını seçebilirsiniz).

 • Mertek tanımlamak istediğiniz çatı yüzeyini seçin.

 • Açılan mertek diyaloğunda mertek ayarlarınızı yapın.

 • Diyaloğun altında yer alan “Tüm saçaklara uygula” özelliğinin işaretini kaldırın.

 • Böylece merteğiniz sadece seçtiğiniz çatı yüzeyine tanımlanacaktır.

 • Aynı işlemi diğer çatı yüzeyi için de yapın.

 • Tekrar kesit aldığınızda kesitiniz sorunsuz oluşacaktır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.