Skip to main content
Skip table of contents

Beşik Çatı Oluşturma

Beşik Çatı Nasıl Modellenir?

Beşik çatı oluşturmak için çatı ve çatı yüzeyi komutları kullanılır. Beşik çatı oluşturmak için 3 farklı yöntem kullanılır.

Beşik çatı çiziminde kullanılan yöntemler

Yöntem 1 - Çatı Saçak Özelliklerini Değiştir ile

Beşik Çatı Çizimi 1. Yöntem işlem Adımları:

 • Çatı komutu ile otomatik olarak kırma çatı oluşturulur (Çatı Oluşturma).

 • Ribbon menüde Çatı Saçak Özelliklerini Değiştir ikonunu tıklayın.

 • Çatının kalkan duvar gelecek saçağını farenin sol tuşu ile tıklayın.

 • Çatı Saçak Özellikleri diyaloğu açılacaktır. Buradaki Çatı Eğimi kutucuğuna 90 girin ve Derece seçeneğini işaretleyin.

 • 3B’de oluştur seçeneğinin işaretini kaldırın. Tamam diyerek diyalogdan çıkın.

 • İlgili çatı yüzeyinin eğimi 90° olacaktır ve 3B ekranda görünmeyecektir. Çatınız bu değişikliğe göre yeniden oluşacaktır.

 • Diğer taraftaki saçak içinde aynı işlemler yapıldığında beşik çatınız oluşacaktır.

İşlem adımı

Çatı saçak özellikleri değiştir komutundayken kalkan duvar gelecek saçağın seçilmesi

Çatı saçak özelliklerinin değiştirilmesi

 • çatı eğimi değerinin 90° girilmesi

 • 3B’de oluştur seçeneğinin işaretini kaldırılması

Saçak özelliği değiştikten sonra çatı

Kalkan duvar gelecek diğer saçağın seçilmesi

Çatı saçak özelliklerinin değiştirilmesi

 • çatı eğimi değerinin 90° girilmesi

 • 3B’de oluştur seçeneğinin işaretini kaldırılması

Beşik çatının oluşması

Yöntem 2 - Çatıyı Yüzeylere Ayır ile

Beşik Çatı Çizimi 2. Yöntem İşlem Adımları

 • Çatı komutu ile otomatik olarak kırma çatı oluşturulur.

 • Oluşturulan çatı seçilip farenin sağ tuşuna tıklanır.

 • Sağ tuş menüden Çatıyı Yüzeylere Ayır satırı tıklanır.

 • İstenmeyen çatı yüzeyleri silinir.

 • Kalan çatı yüzeylerinin üst üste olan düğüm noktaları Düğüm Noktası Taşı komutu ile taşınarak beşik çatı oluşturulur.

İşlem adımı

Çatıyı seçip farenin sağ tuşuna tıklayarak çatıyı yüzeylere ayır satırını tıklama

İstenmeyen çatı yüzeylerinin silinmesi

Kalan çatı yüzeylerinin üst üste olan düğüm noktasının seçilmesi

Seçilen düğüm noktasının taşınması

Diğer düğüm noktasının taşınması

Beşik çatının oluşması

Yöntem 3 - Çatı Yüzeyi ile

Çatı yüzeyi, tek yöne eğimli çatı parçası tanımlamak için kullanılır. Beşik çatıyı, çatı yüzeyi komutu ile iki parçalı oluşturabilirsiniz.

İşlem Adımları

 • Ribbon menüde Çatı Yüzeyi ikonunu tıklayın.

 • Çizim alanında iki nokta tıklayarak çatı yüzeyi referans çizgisini çizin. Referans çizgisi saçağın bulunacağı hattı belirler.

 • Referans çizgisi belirlendikten sonra, bir kenarı referans çizgisi üzerinden geçecek şekilde çatı yüzey poligonu ile çatı sınırınızı oluşturun.

 • Poligonu kapattığınızda çatı yüzeyi (beşik çatınızın ilk parçası) oluşacaktır.

 • Aynı işlemleri beşik çatınızın ikinci parçası için tekrar edin.

İşlem adımı

Çatı yüzeyi komutundayken çatı eğimi için referans çizgisinin ilk noktasının belirlenmesi

Referans çizgisinin ikinci noktasının belirlenmesi

Bir kenarı referans çizgisi üzerinden geçecek şekilde çatı yüzey poligonu ile çatı sınırının ilk noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının ikinci noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının üçüncü noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının dördüncü noktasının belirlenmesi

Çatı sınırının son noktasının belirlenmesi

Simetri komutu ile diğer çatı yüzeyinin oluşturulması (Simetri Alma)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.