Duvarda Bordür komutuyla seçili profille, varsayılan olarak duvar kenarlarında bir obje oluşturulur.

Duvarda Bordür Komutunun Yeri

Profil Objesi toolbarından Duvarda Bordür ikonunu tıklayın.

Profil Objesi Toolbarı

İkonlar ve açıklamaları

Profil objesi

Seçilen en kesitte göre sürekli formda obje çizer.

Kartonpiyer

Kartonpiyer objesi çizer.

Süpürgelik

Süpürgelik objesi çizer.

Duvarda bordür

Duvar objesine bordür çizer.

Kat silmesi

Kat silmesi objesi çizer.

Çatı oluğu

Çatı objesi çevresinde oluk çizer.

Kubbe oluğu

Kubbe objesi çevresinde oluk çizer.

Serbest çizim

Profil objesini hiçbir objeye bağlı kalmadan nokta vermek suretiyle serbest çizer.

Yol tabanlı

Rota objesini baz alarak profil objesi çizer.

Esas tabanlı

Mahal vb. bir objenin konturuna bağlı kalarak profil objesi çizer.

Duvar tabanlı

Profil objesini duvara bağlı olarak çizer.

Katın üstüne hizala

Profil objesinin kotunu kat tavan kotuyla aynı olacak şekilde otomatik ayarlar ve objeyi o kotta çizer.

Katın altına hizala

Profil objesinin kotunu kat taban kotuyla aynı olacak şekilde otomatik ayarlar ve objeyi o kotta çizer.

Kat hizası serbest

Profil objesinin kotunu verilen kot kadar alır ve objeyi o kotta çizer.

Profil objesi işlemleri

Profil objelerini değiştirmeye sağlayan komutların olduğu yardımcı toolbarı açar.

Kesit listesi

Profil objesinin kesitinin belirlenmesi sağlayan listededir. Obje çizilirken listeden bir profil seçilir.

Profiller

Projede veya diske kaydedilmiş profillerin klasörünü ekrana getirir ve profil seçimine olanak tanır.

Ayarlar

Profil objesinin ayarlarını ekrana getirir.

İşlem Adımları

  • Profil Objesi toolbarından Duvarda Bordür ikonunu tıklayın.

  • Toolbarda bulunan Esas Tabanlı ve Kat Hizasında Serbest modları otomatik olarak aktiftir.

  • İstenirse serbest çizim, yol tabanlı ve duvar tabanlı çizim modlarından biri de seçilebilir.

  • Kat hizasında serbest modu seçildiği için Profil Objesi Ayarları diyaloğunda bulunan Kot değeri bordürün tabandan yüksekliğini belirler.

  • Profil Objesi toolbarında bulunan Kesit kutucuğunda bordür objesinde kullanılacak profiller listelenir.

  • İstenirse Kesit kutucuğundan farklı bir profil seçilebilir.

  • Fareyi mahal üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın.

  • Bordür, duvar üstünde, belirtilen kotta oluşacaktır.

İşlem adımı

Farenin mahalin üzerine getirilmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak duvarda bordürün oluşturulması


Sonraki Konu

Kat Silmesi Ayarları