Skip to main content
Skip table of contents

Çatı Oluğu Oluşturma

Çatı Oluğu komutuyla seçili profille, varsayılan olarak çatı kenarlarında bir obje oluşturulur.

Çatı Oluğu Komutunun Yeri

Ribbon menü Cephe sekmesi 3B Geometrik Objeleri başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Profil Objesi Toolbarı

İkonlar ve açıklamaları

Profil objesi

Seçilen en kesitte göre sürekli formda obje çizer.

Kartonpiyer

Kartonpiyer objesi çizer.

Süpürgelik

Süpürgelik objesi çizer.

Duvarda bordür

Duvar objesine bordür çizer.

Kat silmesi

Kat silmesi objesi çizer.

Çatı oluğu

Çatı objesi çevresinde oluk çizer.

Kubbe oluğu

Kubbe objesi çevresinde oluk çizer.

Esas tabanlı

Mahal vb. bir objenin konturuna bağlı kalarak profil objesi çizer.

Profil objesi işlemleri

Profil objelerini değiştirmeye sağlayan komutların olduğu yardımcı toolbarı açar.

Kesit listesi

Profil objesinin kesitinin belirlenmesi sağlayan listededir. Obje çizilirken listeden bir profil seçilir.

Profiller

Projede veya diske kaydedilmiş profillerin klasörünü ekrana getirir ve profil seçimine olanak tanır.

Ayarlar

Profil objesinin ayarlarını ekrana getirir.

İşlem Adımları

  • Profil Objesi toolbarından Çatı Oluğu ikonunu tıklayın.

  • Toolbarda bulunan Esas Tabanlı modu otomatik olarak aktiftir.

  • Aynı anda Kesit kutucuğunda Çatı Oluğu objesinde kullanılacak profiller listelenir.

  • İstenirse Kesit kutucuğundan farklı bir profil seçilebilir.

  • Fareyi çatı üzerine getirin ve sol tuşu tıklayın.

  • Çatı Oluğu çatının çevresinde oluşacaktır.

İşlem adımı

Farenin çatının üzerine getirilmesi

Farenin sol tuşuna tıklanarak çatı oluğunun oluşturulmasıJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.