• Yarı rijit diyafram kabulü ile yapılan analizde döşeme düzlem içi kuvvetlerin düşey elemanlara aktarılması kontrolü otomatik yapılır.


Yarı rijit diayfram kabulü ile analiz edilen döşemelerde düzlem içi etkilerin, düşey taşıyıcı elemanlara aktarımının güvenli olduğu hesaplarla gösterilmelidir.

Bknz: Döşemelerdeki Düzlem İçi Eksenel ve Kayma Gerilmeleri (7.11.3)

Döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti