Skip to main content
Skip table of contents

Düzlem İçi Kuvvetlerin Düşey Elemanlara Aktarılması (4.5.6.5)

  • Yarı rijit diyafram kabulü ile yapılan analizde döşeme düzlem içi kuvvetlerin düşey elemanlara aktarılması kontrolü otomatik yapılır.


Yarı rijit diayfram kabulü ile analiz edilen döşemelerde düzlem içi etkilerin, düşey taşıyıcı elemanlara aktarımının güvenli olduğu hesaplarla gösterilmelidir.

Bknz: Döşemelerdeki Düzlem İçi Eksenel ve Kayma Gerilmeleri (7.11.3)

Döşemeden perdeye veya perde koluna kuvvetli doğrultuda aktarılacak deprem kuvveti


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.