Skip to main content
Skip table of contents

Rijid Diyafram Olarak Modelleme Koşulları (4.5.6.3)

  • Tam rijit diyafram seçilerek modellenen döşemelerin analiz modeli otomatik oluşturulur.


A2 ve A3 tipi düzensizlik mevcut değil ise döşemeler tam rijit diyafram olarak modellenebilir. Analiz ayarlarında Tam Rijit ve Yarı Rijit Diyafram seçimi isteğe göre yapılabilinir.

4.5.10 gereği ekdışmerkezlik etkisi gözönüne alınırken diyafram seçiminden bağımsız yönetmelik gereği tam rijit diyafram modeli otomatik kurulur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.