Skip to main content
Skip table of contents

DTS=1, 1a, 2, 2a olan betonarme perdeli ve/veya çelik çaprazlı çerçeveli binalar (4.3.2.4)

  • 4.3.2.4 gereği DTS=1, 1a, 2, 2a olan betonarme perdeli ve/veya çelik çaprazlı çerçeveli binalarda, belirtilen koşullar otomatik kontrol edilir ve raporlanır, sağlanmaz ise R yerine (4/5)R kullanması için kullanıcı uyarılır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Katsayısı
I = Bina Öncem Katsayısı
MDEV = Betonarme perdenin veya çaprazlı çerçevenin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momenti
Mo = Binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momenti
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


DTS = 1, 1a, 2, 2a olan betonarme perdeli ve/veya çelik çaprazlı çerçeveli binalarda, herhangi bir doğrultuda aşağıda (a) ve (b) ’de tanımlanan iki koşuldan birinin sağlanamaması durumunda, o doğrultuda Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R yerine (4/5)R gözönüne alınmalıdır.

(a) Taşıyıcı sistemde tek bir perdenin veya çelik çaprazlı çerçevenin aldığı taban devrilme momenti MDEV , o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ’ın 1/3’ünden fazla olması.

(b) Binanın her bir kenar aksında yer alan perde/perdelerin veya çelik çaprazlı çerçeve/çerçevelerin aldığı taban devrilme momenti MDEV veya MDEV ’lerin toplamı, o doğrultuda binanın tümü için deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo ’ın 1/6’sından az olması.

Perdelerin taban devrilme momenti MDEV ve deprem yüklerinden meydana gelen toplam taban devrilme momenti Mo , TBDY Madde EK 4B.2.5 'te anlatıldığı üzere modal hesap yöntemleri ile hesaplanmaktadır. Detaylı hesap Bağ Kirişli (Boşluklu) Perdelerin Modellenmesi başlığı altında bulunmaktadır.

TBDY 4.3.2.4 (a) kontrolü için aşağıdaki görselde örnek bir rapor gösterilmiştir. Bu raporda yukarıda anlatılan (a) maddesi koşulu sağlamadığından raporda “(4/5)R alınmalıdır” uyarısının verildiği görülmektedir.

Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R yerine (4/5)R katsayısını dikkate almak için “Analiz Ayarları” penceresindeki “TBDY Seçenekleri” sekmesinden “(4/5)R Uygula” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Aşağıdaki resimde “(4/5)R Uygula” seçeneğinin bulunduğu yer kırmızı ile işaretlenmiştir.

“(4/5)R Uygula” seçeneğinin işaretlenmesi ile yapılan analiz sonucunda alınan “Perde Devrilme Momenti Kontrolü” raporunda “(4/5)R seçildi” ibaresi gösterilmektedir. Aşağıdaki resimde bu durumun bir örneği gösterilmiştir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.