Skip to main content
Skip table of contents

Bina Taşıyıcı Sistem Seçimi (4.3.2.1)

  • Bina taşıyıcı sistem seçimi, Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D kullanıcı denetimindedir.

  • Analiz ayarları sihirbazı ve rapor sonuçlarında kullanıcı tarafından seçilen R ve D katsayıları kontrolü otomatik yapılır. TBDY 'e uygun olmayan R ve D katsayısı girilmesine izin verilmez.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
I = Bina Önem Katsayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Yerinde dökme betonarme ve çelik taşıyıcı sistemler için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R ve Dayanım Fazlalığı Katsayısı D Tablo 4.1 'de tanımlanmıştır.

Betonarme ve çelik taşıyıcı sistemler, Tablo 4.1 ’de verildiği üzere, süneklik düzeyleri bakımından süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler, süneklik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler ve süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. Süneklik düzeyi karma taşıyıcı sistemler, süneklik düzeyi sınırlı çerçeve taşıyıcı sistemlerinin süneklik düzeyi yüksek betonarme perdeler veya çelik çaprazlı çerçevelerle birlikte kullanılması ile oluşturulan sistemlerdir.

TBDY 2018 Sihirbazı seçilen süneklik düzeyine göre gerekli yönlendirmeleri yaparak Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R 'nin seçimini kolaylaştırmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.