Skip to main content
Skip table of contents

Rijit Perdelerle Çevrelenen Bodrumların Bulunduğu binalar (4.3.2.3)

  • 4.3.2.3 gereği dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, alt bölüm için (R/I)=2.5 ve D=1.5 otomatik alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
I = Bina Öncem Katsayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Aşağıdaki örnek bir yapıda gösterildiği gibi dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, bodrum katlarının bulunduğu alt bölümlerde (R/I)=2.5 ve D=1.5 alınmaktadır.

Bodrum katlarının bulunduğu alt bölümlerde (R/I)=2.5 ve D=1.5 değerleri Modal Hesap ile Bodrumlu Binaların Hesabı veBodrumlu Binalarda Tasarıma Esas İç Kuvvetlerbaşlıkları altında anlatılan bodrum katlarında bulunan elemanların tasarımında kullanılmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.