• 4.3.2.3 gereği dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, alt bölüm için (R/I)=2.5 ve D=1.5 otomatik alınır.


SİMGELER

D = Dayanım Fazlalığı Kaysayısı
I = Bina Öncem Katsayısı
R = Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı


Aşağıdaki örnek bir yapıda gösterildiği gibi dıştan rijit perdelerle çevrelenen bodrumların bulunduğu binalarda, bodrum katlarının bulunduğu alt bölümlerde (R/I)=2.5 ve D=1.5 alınmaktadır.

Bodrum katlarının bulunduğu alt bölümlerde (R/I)=2.5 ve D=1.5 değerleri Modal Hesap ile Bodrumlu Binaların Hesabı veBodrumlu Binalarda Tasarıma Esas İç Kuvvetlerbaşlıkları altında anlatılan bodrum katlarında bulunan elemanların tasarımında kullanılmaktadır.