Skip to main content
Skip table of contents

Hesap Yöntemi (15.5.1)

Doğrusal performans analizi, mevcut binaların deprem performansının değerlendirilmesinde ŞGDT yaklaşımı uygulanan doğrusal olmayan davranışın doğrusal bir hesap yöntemiyle uygulanmasıdır. Mevcut binalarda doğrusal performans analizi uygulanırken Mod Birleştirme Yöntemi uygulanır. Eleman hasar türleri, doğrusal performans analizi uygulama sınırları, birim şekildeğiştirme ve plastik dönme talepleri; kolon, kiriş ve perdelerde yerdeğiştirmiş eksen dönmeleri kullanılarak belirlenir.


  • Mevcut yapıların değerlendirilmesinde kullanılacak deprem hesabında Ra = 1 alınmaktadır.

  • İç kuvvetler ve kapasiteler hakim modda elde edilen iç kuvvet yönleri esas alınarak otomatik hesaplanmaktadır.


SİMGELER

SaR(T) = n ’inci titreşim moduna ait azaltılmış tasarım spektral ivmesi [g]
Sae(T) = 50 yılda aşılma olasılığı %2 (tekrarlanma periyodu 2475 yıl) olan deprem yer hareketi düzeyi
Ra(T) = Öngörülen süneklik kapasitesi ve periyoda bağlı Deprem Yükü Azaltma Katsayısı
T = Doğal titreşim periyodu [s]
rn,max(X) = n’inci doğal titreşim modunda (X) deprem doğrultusu için herhangi bir davranış büyüklüğüne (yerdeğiştirme, göreli kat ötelemesi, iç kuvvet bileşeni) karşı gelen tipik enbüyük modal davranış büyüklüğü


Mevcut binaların Şekildeğiştirmeye Göre Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) kapsamında deprem hesabı doğrusal yöntem ile yapılıyor ise TBDY 4.8.2 'de belirtilen Mod Birleştirme Yöntemi uygulanmaktadır. Mod birleştirme yönteminin detaylı açıklaması TBDY EK 4B 'de verilmiştir.

Mevcut binaların değerlendirilmesi kapsamında mod birleştirme yöntemi uygulanırken Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Ra(T)=1 olarak alınır. Bu sayede mod birleştirme yönteminde tipik bir n 'inci titreşim modu için herhangi bir davranış büyüklüğü (yerdeğiştirme, göreli kat ötelemesi, iç kuvvet bileşeni) aşağıdaki bağıntı ile bulunmaktadır.

SaR(T) Yatay elastik tasarım spektrumu grafiği kullanılarak elde edilen yatay elastik tasarım spektral ivmesi Sae(T) değerinin Ra(T) değerine bölünmesi ile elde edilir.

Performans analizinde her mod için Ra(T)=1 olarak alındığından SaR(T)=Sae(T) eşitliği ortaya çıkmış olur. Bu nedenle mevcut yapıların performansı belirlenirken Tablo 4.1 'de verilen Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı, R kullanılmamakta yalnızca yatay elastik tasarım spektrumu kullanılmaktadır.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.