Skip to main content
Skip table of contents

Çelik Çizim Ayarları

Çelik elemanların çizimlerini hazırlanması için çelik sekmesi çizim oluştur başlığından Çelik Çizimleri komutuna ulaşılır. Çizimleri oluşturmadan önce Ayarlar butonuna basarak, pafta ayarları, ölçekler, yazı tipleri vb. çelik çizimlerle ilgili parametrelere ulaşılır.

Çelik Çizimleri Komutunun Yeri

Ribbon menüde çelik sekmesi Çizim Oluştur başlığından ulaşabilirsiniz.

Çelik Çizimleri

Özellikler ve Açıklamaları

Çizim tipi

Çelik çizim tipleri listelenir. Oluşturulmak istenen çizim tipi listeden seçilir.

Oluştur

Listeden seçilen çizim tipi oluşturulur.

Ayarlar

Çelik çizimlere ait çelik çizim ayarları diyaloğunu açar.

Kapat

Butonu tıklanarak çelik çizimleri diyaloğu kapatılır.

Çelik Çizim Ayarları

Genel Ayarlar Sekmesi

image-20240524-054713.png

Özellikler - Obje Renkleri

Beton

Beton objelerin çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çelik Kolon

Çelik kolon objelerinin çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çelik Kiriş

Çelik Kiriş objelerinin çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

İkincil Kiriş

İkincil kirişlerin çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Makas

Makasların çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Aşık

Aşıkların çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Çapraz

Çaprazların çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Levhalar ve bulonlar

Levhaların ve bulonların çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler - Seçim Renkleri

Seçilmemiş objeler

Seçilmemiş objelerin rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Seçilmiş objeler

Seçilmiş objelerin rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Seçilmiş objeler için tek renk kullan

Seçenek işaretlenirse seçilmiş objeler için tek renk kullanılır.

Özellikler - Tablo Renkleri

Tablo çizgisi

Tablo çizgisinin çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo başlık yazısı

Tablo başlık yazısının çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Tablo yazısı

Tablo yazısının çizimlerdeki rengi seçilir. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Özellikler - Ölçekler (Ölçek 1/XX)

Eleman görünüşleri

Eleman görünüşlerinin ölçek değeri kutucuğa girilir.

Çelik levha görünüşleri

Çelik levha görünüşlerinin ölçek değeri kutucuğa girilir.

Plan çizimleri

Plan çizimlerinin ölçek değeri kutucuğa girilir.

Aks çizimleri

Aks çizimlerinin ölçek değeri kutucuğa girilir.

3B çizimler

3B çizimlerinin ölçek değeri kutucuğa girilir.

Özellikler - Pafta

Arka plan rengi

Çizim ekranın arka plan rengi belirlenir.

Pafta sınırı rengi

Pafta sınır çizgilerinin rengi belirlenir.

Yükseklik

Paftanın yüksekliği bu kutucuğa girilir.

Genişlik

Paftanın genişliği bu kutucuğa girilir.

Standart pafta boyutları

Standart pafta boyutları listelenir. Listeden pafta boyutu seçilebildiği gibi, genişlik ve yükseklik değeri girilerek de pafta boyutları belirlenebilir.

Dikey/Yatay kullanım

Paftanın yatay ya da dikey kullanılacağı belirlenir.

İleri Ayarlar Sekmesi

image-20240524-054756.png

Özellikler - Etiketler

Yazı yüksekliği

Etiketlerin yazı yüksekliği girilir.

İşaret tipi

Etiketin işaret tipi seçilir.

Ok tipi

Etiket okunun tipi seçilir.

Yazı rengi

Etiket yazısının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır.

Çizgi rengi

Etiket çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı tipi

Etiket yazılarının yazı tipi seçilir.

Özellikler - Ölçülendirmeler

Yazı yüksekliği

Ölçü yazı yüksekliği girilir.

İşaretçi yüksekliği

Ölçü işaretçilerinin yüksekliği girilir.

Yazı rengi

Paftanın altına yazılan yazının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır

Çizgi rengi

Donatı çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı tipi

Ölçü yazılarının yazı tipi seçilir.

Özellikler - Görünüş adı

Yükseklik

Görünüş adının yüksekliği girilir.

Renk

Görünüş adının rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı tipi

Görünüş adının yazı tipi seçilir.

Özellikler - Akslar

Daire yarıçapı

Aks daire yarıçap değeri girilir.

Yazı yüksekliği

Aks yazı yüksekliği girilir.

Otomatik yazı yüksekliği

Seçeneği işaretlendiğinde yazı yükseklikleri daire yarıçapına göre otomatik olarak belirlenir.

Çizgi rengi

Aks çizgilerinin rengini ayarlar. Renk kutucuğu tıklandığında açılan pencereden uygun renk seçilir.

Yazı rengi

Aks yazılarının rengini, tıkladığınızda ekrana çıkan renk paletinden seçebilirsiniz. Shift tuşu ile birlikte tıklanırsa, ilgili rengin kalem kalınlığı ayarlanabilir. Burada girilen kalem kalınlık değeri sadece püskürtmeli yazıcılarda kullanılır

Çizgi tipi

Aks çizgilerinin çizgi tipi seçilir. Kutucukların sağındaki aşağı ok butonları tıklandığında çizgi tipleri listesi açılır. Bu listeden istenen çizgi tipi farenin sol tuşu ile tıklanarak seçilir.

Yazı tipi

Aks yazı tipi seçilir.

Görünüş Sekmesi

image-20240524-054414.png

Özellikler

Ön görünüşler

Tekil ve montaj çizimlerinde ön görünüşlerin ayarı bu satırdan yapılır. Tekil ve montaj sütunu altında yer alan Açık, Kapalı ve Otomatik seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Açık seçeneği seçilmişse ön görünüşler çizimlerde çizdirilir. Kapalı seçeneği seçilmişse ön görünüşler çizimlerde çizdirilmez. Otomatik seçeneği işaretlenirse ideCAD elemanların ve paftanın geometrisinden yola çıkarak ön görünüşlerin çizilip çizilmemesi durumuna kendi karar verir. Bu karar; eleman üzerinde detay mevcut ise ön görünüş oluşturmak ve detay mevcut değil ise ön görünüş oluşturmamaktır. Görünüş adı sütunundaki kutucuğa da ön görünüşlerin çizimlerde görünmesi istenen ismi yazılır.

Üst görünüşler

Tekil ve montaj çizimlerinde üst görünüşlerin ayarı bu satırdan yapılır. Tekil ve montaj sütunu altında yer alan Açık, Kapalı ve Otomatik seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Açık seçeneği seçilmişse üst görünüşler çizimlerde çizdirilir. Kapalı seçeneği seçilmişse üst görünüşler çizimlerde çizdirilmez. Otomatik seçeneği işaretlenirse ideCAD elemanların ve paftanın geometrisinden yola çıkarak üst görünüşlerin çizilip çizilmemesi durumuna kendi karar verir. Bu karar; eleman üzerinde detay mevcut ise üst görünüş oluşturmak ve detay mevcut değil ise üst görünüş oluşturmamaktır. Görünüş adı sütunundaki kutucuğa da üst görünüşlerin çizimlerde görünmesi istenen ismi yazılır.

Arka görünüşler

Tekil ve montaj çizimlerinde arka görünüşlerin ayarı bu satırdan yapılır. Tekil ve montaj sütunu altında yer alan Açık, Kapalı ve Otomatik seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Açık seçeneği seçilmişse arka görünüşler çizimlerde çizdirilir. Kapalı seçeneği seçilmişse arka görünüşler çizimlerde çizdirilmez. Otomatik seçeneği işaretlenirse ideCAD elemanların ve paftanın geometrisinden yola çıkarak arka görünüşlerin çizilip çizilmemesi durumuna kendi karar verir. Bu karar; eleman üzerinde detay mevcut ise arka görünüş oluşturmak ve detay mevcut değil ise arka görünüş oluşturmamaktır. Görünüş adı sütunundaki kutucuğa da arka görünüşlerin çizimlerde görünmesi istenen ismi yazılır.

Alt görünüşler

Tekil ve montaj çizimlerinde alt görünüşlerin ayarı bu satırdan yapılır. Tekil ve montaj sütunu altında yer alan Açık, Kapalı ve Otomatik seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Açık seçeneği seçilmişse alt görünüşler çizimlerde çizdirilir. Kapalı seçeneği seçilmişse alt görünüşler çizimlerde çizdirilmez. Otomatik seçeneği işaretlenirse ideCAD elemanların ve paftanın geometrisinden yola çıkarak alt görünüşlerin çizilip çizilmemesi durumuna kendi karar verir. Bu karar; eleman üzerinde detay mevcut ise alt görünüş oluşturmak ve detay mevcut değil ise alt görünüş oluşturmamaktır. Görünüş adı sütunundaki kutucuğa da alt görünüşlerin çizimlerde görünmesi istenen ismi yazılır.

Kesit görünüşleri

Tekil ve montaj çizimlerinde kesit görünüşlerinin ayarı bu satırdan yapılır. Tekil ve montaj sütunu altında yer alan Açık, Kapalı ve Otomatik seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Açık seçeneği seçilmişse kesit görünüşleri çizimlerde çizdirilir. Kapalı seçeneği seçilmişse kesit görünüşleri çizimlerde çizdirilmez. Otomatik seçeneği işaretlenirse ideCAD elemanların ve paftanın geometrisinden yola çıkarak kesit görünüşlerinin çizilip çizilmemesi durumuna kendi karar verir. Bu karar; eleman üzerinde detay mevcut ise kesit görünüş oluşturmak ve detay mevcut değil ise kesit görünüş oluşturmamaktır.

Yan görünüşler

Tekil ve montaj çizimlerinde yan görünüşlerin ayarı bu satırdan yapılır. Tekil ve montaj sütunu altında yer alan Açık, Kapalı ve Otomatik seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Açık seçeneği seçilmişse yan görünüşler çizimlerde çizdirilir. Kapalı seçeneği seçilmişse alt görünüşler çizimlerde çizdirilmez. Otomatik seçeneği işaretlenirse ideCAD elemanların ve paftanın geometrisinden yola çıkarak yan görünüşlerin çizilip çizilmemesi durumuna kendi karar verir. Bu karar; eleman üzerinde detay mevcut ise yan görünüş oluşturmak ve detay mevcut değil ise yan görünüş oluşturmamaktır.

3B görünüş

Tekil ve montaj çizimlerinde 3B görünüşlerin ayarı bu satırdan yapılır. Tekil ve montaj sütunu altında yer alan Açık, Kapalı ve Otomatik seçeneklerinden uygun olanı seçilir. Açık seçeneği seçilmişse 3B görünüşler çizimlerde çizdirilir. Kapalı seçeneği seçilmişse 3B görünüşler çizimlerde çizdirilmez. Otomatik seçeneği işaretlenirse ideCAD elemanların ve paftanın geometrisinden yola çıkarak 3B görünüşlerin çizilip çizilmemesi durumuna kendi karar verir.

X ekseni etrafında dönüş

3 boyutlu eleman görüntüsünün X ekseni etrafındaki dönüş açısı değeri bu satıra girilir.

Y ekseni etrafında dönüş

3 boyutlu eleman görüntüsünün Y ekseni etrafındaki dönüş açısı değeri bu satıra girilir.

Kesit derinliği

Çelik çizimleri oluşturulurken baz alınacak kesit derinliği değeri girilir.

Kısaltılmış gösterim uygula

Uzun eleman çizimlerinde, detay olmayan bölümleri kısaltılmış gösterim uygulayarak daha kısa olarak gösterilmesi sağlanır. Bu şekilde çizimler daha az yer kaplayabilir.

Kalan parça tarafındaki uzunluk

Detay olarak gösterilen kısmın uzunluğunu belirler.

Parçalar arası mesafe

Kısaltılmış gösterim uygulanan bölümde parçalar arasındaki mesafeyi belirler.

İzometrik görünüşte bulonları göster

İzometrik görünüşte bulon delikleri de gösterilir.

İzometrik görünüşte bulonları çiz

image-20240524-054534.png

İzometrik görünüşte bulonlar çizilir.

Bulon deliklerini tara

image-20240524-054604.png

İşaretlendiğinde çelik çizimlerdeki bulon deliği boşluklarını taralı halde çizer.

Planda ve aks etiketlerinde uzunluk yazısı ekle

Planda ve aksta elemanların uzunlukları da yazılır.

Planda ve aks etiketlerinde obje adını ekle

Planda ve aksta objelerin adı da yazılır.

Planda ve aks etiketlerinde profil adını ekle

Planda ve aksta profillerin adı da yazılır.

Montaj çizimlerinde bulon uzunluklarını göster

Montaj çizimlerinde bulon uzunlukları da gösterilir.

Montaj çizimlerinde bulon boşluk merkezlerini kullan

İşaretlendiğinde; montaj çizimlerinde ölçülendirme yapılırken, ölçü referans noktası bulon deliklerinin ortası olarak alınır.

Ölçülendirme çizgilerini uzat

İşaretlendiğinde çelik çizimlerin ölçülendirmeleri yapılırken, ölçü çizgisi referans alınan noktaya kadar uzatılır.

Montaj çizimlerinde ızgara yerleşim tablosunu ekle

Montaj çizimlerinde bulunan tobloya montaj elemanının planda yerleşeceği aks ve konum bilgisini ekler.

Tek parça çizimlerinde dağılım tablosunu ekle

Tek parça çizimlerinde o her parçanın ilgili olduğu montaj parça bilgisini ve adedini tablolara ekler.

 Kat Seviyeleri Sekmesi

image-20240524-054838.png

Özellikler - Kat isimleri

Kat isimleri

Kesit veya görünüşte kat isimlerinin nasıl gösterileceğini gösteren seçenekleridir.

Sol

Kesit veya görünüş düzleminin solunda kat isimlerini yazar.

Sağ

Kesit veya görünüş düzleminin sağında kat isimlerini yazar.

Kotları yaz

Kat çizgileri üstünde kat yüksekliklerini kat sayısına paralel olarak toplam değeriyle gösterir.

İşaretçileri ekle

Kat çizgileri üstünde kot işareti ekler.

Yazı yüksekliği

Kat isimleri yazılarının yazı yüksekliğidir. Değer büyüdükçe yazının boyutu da büyür.

Yazı rengi

Kat isimleri yazılarının yazı rengidir. Renk kutucuğu tıklanarak açılan renk paletinden bir renk seçilir.

Çizgi rengi

Kat hizalarını gösteren çizginin çizgi tipidir. Çizgi tipi listesinden uygun bir tip seçilir.

Yazı tipi

Kat isimleri yazılarını yazı tipidir.

Özellikler - Kat seviye çizgileri

Kat seviye çizgileri

Kat seviye çizgilerini düzenleyen seçeneklerdir. Şekle göre verilen bölgeleri işaretlemek suretiyle kat çizgilerinin görünüşte nasıl gösterileceğini belirleyin.

Yerleşim

Seçime göre kat seviye çizgileri görünüşte gösterilir. Farenin sol tuşunu tıklayarak seçiminizi yapın.

Uzunluk

Kat seviye çizgilerinin kesit veya görünüş düzleminden dışarıya ne kadar uzunlukta çizileceğini belirler.

Çizgi rengi

Kat seviye çizgilerinin rengidir. Renk kutucuğu tıklanarak açılan renk paletinden bir renk seçilir.

Çizgi tipi

Kat seviye çizgilerinin çizgi tipidir. Çizgi tipi listesinden uygun bir tip seçilir.

Antetler Sekmesi

image-20240524-054904.png

Özellikler

Listeden bir antet seçin

Listede bulunan hazır antetleri çelik çizim paftanız için seçebilirsiniz.

Ön görüntü

Listeden seçilen antetin ön görüntüsü yer alır.

Antet genişliği

Antet genişliği belirlenir.

Pafta numarası

Pafta numarası belirlenir.

Yeni oluştur

Yeni antet oluşturulur.

Düzen

Antet düzeni seçilir.

Sil

Antet silinir.

Paftalara antet ekleme

İşaretlenirse paftalara antet eklenmez.

Aks Çizimleri Sekmesi

Özellikler

Seç

Çizime dahil edilecek aks seçilir.

Aks

Aks adını belirtir.

Negatif derinlik

Aks çiziminde negatif derinlik mesafesi belirtilir.

Pozitif derinlik

Aks çiziminde pozitif derinlik mesafesi belirtilir.

Plan Çizimleri Sekmesi 

Özellikler

Seç

Çizime dahil edilecek plan kotunu belirtir.

Kot

Plan çiziminin kotu belirlenir.

Negatif derinlik

Plan çizimindeki negatif derinlik belirlenir.

Pozitif derinlik

Plan çizimindeki pozitif derinlik belirlenir.

Ekle

Yeni bir plan çizimi eklenir.

Sil

Plan çizimi silinir.


Sonraki Konu

Tekil Eleman Çizimi

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.