• Birbirine dik iki yatay doğrultudaki deprem etkisi daima gözönüne alınır ve otomatik hesaplanır.

  • Düşey deprem etkisi de 4.4.3 ’e göre otomatik hesaplanır.


Deprem, iki yatay ve bir düşey olmak üzere üç boyutlu dinamik bir etkidir. Dayanıma göre Tasarım çerçevesinde Eşdeğer Deprem Yükü ve Modal Analiz yöntemleri felsefesi gereği iki birbirine dik yatay doğrultu hesapları otomatik yapılır ve uygun istatiksel yöntemlerle otomatik birleştirilir. Detaylar için Doğrultu Birleştirmesi Uygulanmış Yatay Deprem Etkisi (4.4.2.1) 'e bakınız. Düşey deprem etkisi yönetmelik koşullarına uygun olarak hesaba otomatik dahil edilir. Detaylı bilgi için Düşey Deprem Etkisi başlığına bakınız.