• Dayanıma göre Tasarım kuralları çerçevesinde kullanılan tasarım ivme spektrumları %5 sönüm oranına göre otomatik hesaplanır.


Dayanıma Göre Tasarım DGT yaklaşımı kullanılarak Mod Birleştirme Yöntemi ile deprem hesabında kullanılan Yatay Elastik Tasarım Spektrumu 'nin sönüm oranı %5 olarak alınır.