• Bina taşıyıcı sistemleri 3 boyutlu analiz modeli otomatik oluşturulur.


TBDY Madde 4.5.1.1 'e göre bina taşıyıcı sistemi üç boyutlu olarak modellenmektedir. Herhangi bir taşıyıcı sistem elemanı (kolon,kiriş,perde,döşeme) girildiğinde analiz modeli otomatik olarak oluşturulur. Bir yapı elemanının üç boyutlu olarak modellenmesi, o elemanın tüm serbestlik derecelerini rijitlik matrisinde dikkate almak anlamına gelmektedir. Çubuk Sonlu Eleman Lokal Aksları ve Kabuk Sonlu Eleman Lokal Aksları başlıklarında bir elemanın üç boyutlu serbestlik derecesi nasıl otomatik olarak tanımlanır detaylı biçimde açıklanmıştır.

Çubuk elemanların bir ucunda 3 öteleme vektörü ve 3 dönme vektörü olmak üzere toplamda 6 adet serbestlik bulunmaktadır. Bu durumda 3 boyutlu bir analiz için bir düğüm noktasının 6 adet şekildeğiştirme sonucunun olması gerekmektedir.

Benzer şekilde kabuk (shell) elemanların düğüm noktalarında da 3 öteleme vektörü ve 3 dönme vektörü olmak üzere toplamda 6 adet serbestlik bulunmaktadır. Ancak çubuk elemanlarda iç kuvvet diyagramları oluşturulurken kabuk elemanlarda gerilme sonuçları ortaya çıkmaktadır.

Aşağıdaki resimde örnek bir yapının 3 boyutlu olarak modellenmiş analiz modeli ve deformasyon şekli gözükmektedir. Görüldüğü üzere her bir düğüm noktasının 3 öteleme ve 3 dönme olmak üzere 6 adet yerdeğiştirme değeri bulunmaktadır.

Aşağıdaki resimlerde 3 boyutlu olarak modellenen farklı geometride olan bir yapı ve analiz modeli gösterilmiştir.