• Bölüm 4.5 ’de bahsi geçen kurallar, tüm yükleme durumları için otomatik oluşturulur.

  • Düşey yükler, toprak itkisi, sıcaklık farkı dahil olmak üzere bütün yükleme durumlarında üç boyutlu analiz modeli otomatik oluşturulur.


Deprem içeren veya içermeyen tüm yükleme durumları için bina taşıyıcı sistemleri daima üç boyutlu olarak modellenir.