Betonarme analiz modeli oluşturulurken arayüzde tanımlanan kolon, kiriş, döşeme, perde ve temeller sonlu elemanlar yöntemine göre üç boyutlu analitik modele dönüştürülür. Kolon ve kiriş elemanları, düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümünün göz önüne alındığı çubuk sonlu elemanlar ile modellenir. Perde ve döşemeler, düzlem içi ve düzlem dışı yer değiştirmelere ilişkin serbestlik derecelerini içeren kabuk sonlu elemanlar (shell) ile modellenir. Elemanlarda kaçıklık olması durumunda rijit linkler kullanılır. Kabuk sonlu elemanların düğüm noktalarında 6 serbestlik derecesinin tümü göz önüne alınır.