Skip to main content
Skip table of contents

Analiz Modeli (Analitik Sistem) Oluşturma

Analiz modeli oluşturulurken çubuk sonlu elemanlar, kabuk sonlu elemanlar ve bunları birbirine bağlayan link elemanlar (rijit linkler veya bağlantı elemanları) kullanılır. Kolon ve kirişler çubuk sonlu elemanlar ile perde ve döşemeler kabuk sonlu elemanlar ile modellenir.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.