Analiz modeli oluşturulurken çubuk sonlu elemanlar, kabuk sonlu elemanlar ve bunları birbirine bağlayan link elemanlar (rijit linkler veya bağlantı elemanları) kullanılır. Kolon ve kirişler çubuk sonlu elemanlar ile perde ve döşemeler kabuk sonlu elemanlar ile modellenir.