Skip to main content
Skip table of contents

Çatıyı Yüzeylere Ayırma

Çatıyı Yüzeylere Ayır komutu ile çatı komutu ile oluşturulan çatı yüzeylerine ayrılır. Çatının yüzeylerine ayrı ayrı müdahale edilmek istenirse kullanılır.

Çatıyı Yüzeylere Ayır Komutunun Yeri

Mimari program da ribbon menü Giriş sekmesi Çatı başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Ayrıca çatıyı yüzeylere ayır komutuna sağ tuş menüden de ulaşabilirsiniz.

İşlem Adımları

Çatıyı yüzeylere ayırmak için:

  • Ribbon menüde Çatıyı Yüzeylere Ayır ikonunu tıklayın.

  • Farenin sol tuşu ile çatı üzerine tıklayın.

  • “Çatı Yüzeylere Ayrıldı” mesajı ekrana gelecek ve çatı yüzeylere ayrılacaktır

İşlem adımı

Yüzeylere ayrılacak çatının seçilmesi

Farenin sağ tuşuna tıklanarak çatıyı yüzeylere ayır satırının tıklanması

“Çatı Yüzeylere Ayrıldı” mesajının ekrana gelmesi

Çatının yüzeylere ayrılması


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.