Skip to main content
Skip table of contents

Bağlantılar

SİMGELER

D = Dönme yönü
U0, U1 = İki noktanın yer değiştirme değerleri


Mekanik Model

"Bağlantı" görüldüğü gibi iki nokta arasında ya da "zemin"le nokta arasında çok rijit bir yay olabilir. Birkaç yer değiştirme ya da belirli bir yönde birkaç dönme arasındaki denklemi uygulamak için kullanılabilir, örneğin . "Bağlantı" nın global bir aks boyunca olmasına gerek yoktur, bunun yerine belirli bir yönde de olabilir.

"Bağlantı" dört ana parametrede tanımlanır:

  • Bağlantı kurulacak iki nokta (ya da ikinci nokta -1 e ayarlanı bir nokta "zemin" e bağlanır).

  • Bir alan tipi - YER DEĞİŞTİRME ya da DÖNME.

  • Yön D (link_directional) - iki nokta arasındaki vektörden farklı yönde olabilir.

"Bağlantı" şunu uygular:

burada:

  • U0 ve U1 iki noktadaki değer(yer değiştirme ya da dönme).

Yukarıdaki dört parametreye ek olarak, opsiyonel ağırlıklar (link_directional) bağlantıyı değiştirmek
için ayarlanabilir:

Serbestlik dereceleri "genelleştirilmiş" bu formülde karıştırılabilir.

Yükler

Bağlantı elemanı üzerine yük tanımlanmasına izin verilmemektedir (ancak noktalarına tanımlanabilir).

Notlar

  • Penaltı metodunda sayısal yöntem kullanılır.

  • Bağlantı elemanında ısıl genleşme katsayısı yoktur.

  • Bağlantı elemanının kütlesi ve sönüm değeri yoktur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.