Skip to main content
Skip table of contents

Sonlu Eleman Analizi Yazılımı FEA Alt Yapısı

FEA Analizi Nedir?

Sonlu eleman analizi (FEA) Finite element analysis ile ilgili ideCAD Yazılım alt yapısında kullanılan matrisler ve yöntemler aşağıda detaylandırılmıştır.

ideCAD Statik Programı FEA 3B sonlu eleman altyapısı (Motoru) , sonlu elemanlar yöntemine (FEM) göre doğrusal ve doğrusal olmayan analizler için geliştirilmiş en üst düzey 3B yapısal mühendislik yazılımıdır.

Programda çubuk, levha, duvar, katlanmış levha, kabuk, katı ve temas elemanları için kullanılan alt yapı sayesinde, ideCAD FEA yazılımı, olası lineer ve nonlinear yapısal analiz hesaplarında güvenle kullanılabilir.

ideCAD FEA Analiz motoru Kiriş, Plak ve Kabuk Modelleri için kullanılır.

FEA Sonlu eleman analizi hesap motoru ; Statik, dinamik, doğrusal olmayan, modal ve burkulma hesabı ve termal analiz için kullanılır.

FEA Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM) Nedir?

Sonlu Elemanlar Yöntemi (FEM), bilimsel ve teknik alanlar için tipik bir hesaplama yöntemidir. FE yöntemi, başka yollarla çözülmesi zor olan karmaşık problemleri hesaplamanıza olanak tanır.

FEM, diferansiyel denklemleri çözmek için sayısal bir yöntem olduğundan, çeşitli fiziksel disiplinlerde sonlu eleman analizleri (FEA) yapmak mümkündür. FEA'ya tabi olan bir bileşen, gerekli miktarı kolayca hesaplamak için basit geometriye sahip birçok küçük sonlu elemana bölünür.

Yapısal Analiz için ideCAD in kullandığı 3D FEA Sonlu eleman hesabı teknik kılavuzu.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.