Skip to main content
Skip table of contents

Doğrusal Olmayan Bağlantılar

SİMGELER

D = Bağlantı yönü
U0, U1 = İki noktanın yer değiştirme değerleri


Mekanik Model

"Doğrusal olmayan bağlantı" yer değiştirme ya da serbestlik dereceleri dönmeleri arasındaki birkaç
eşitsizliği uygulamak için kullanılabilir. Örneğin "Doğrusal olmayan bağlantı" nın global bir aks boyunca olmasına gerek yoktur, bunun yerine belirli bir yönde de olabilir.

"Doğrusal olmayan bağlantı" beş ana parametrede tanımlanır:

  • Bağlantı kurulacak iki nokta (ya da ikinci nokta -1 'e ayarlanıp bir nokta zemine bağlanır).

  • Bir alan tipi - YER DEĞİŞTİRME ya da DÖNME.

  • Yön D (bağlantı yönü) - iki nokta arasındaki vektörden farklı yönde olabilir.

  • Gevşeklik

"Doğrusal olmayan bağlantı" şunu uygular:

ya da

burada:

  • U0 ve U1 iki noktadaki değer (yer değiştirme ya da dönme).

Yukarıdaki beş parametreye ek olarak, opsiyonel (link_directional_gNL) ağırlıklar bağlantıyı değiştirmek için ayarlanabilir:

ya da

Serbestlik dereceleri "genelleştirilmiş" bu formülde karıştırılabilir.

Yükler

Doğrusal Olmayan Bağlantı üzerine yük tanımlanmasına izin verilmemektedir (ancak noktalarına tanımlanabilir).

Notlar

  • Penaltı metodunda sayısal yöntem kullanılır.

  • "Doğrusal olmayan bağlantı" doğrusal olmayan oran yasasını kullanır. Rijitlik negatif değerler (tep. pozitif) ve çok yüksek (penaltı faktörü) pozitif değerler (tep. negatif) için sıfırdır.

  • Doğrusal olmayan bağlantıda ısıl genleşme katsayısı yoktur.

  • Doğrusal olmayan bağlantının kütlesi ve sönüm değeri yoktur.


Sonraki Konu

Burulma Bağlantısı

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.