Skip to main content
Skip table of contents

Burulma Bağlantısı

SİMGELER

D = Dönme yönü
U0, U1 = İki noktanın yer değiştirme değerleri
R0 = İlk noktanın dönme değeri


Mekanik Model

Bir noktanın dönme serbestlik derecesini(lerini) ve iki noktanın yer değiştirmelerini birbirine bağlar. "Burulma bağlantısı" üç ana parametre ile tanımlanır:

  • Bağlanacak iki nokta (ilki nokta dönmeye karşı mesnetlemiş)

  • Dönme yönü D.

"Burulma bağlantısı" şunu uygular:

burada:

  • U0 ve U1 iki noktanın yer değiştirme değerleri.

  • R0: İlk noktanın dönmesi.

  • D: Dönmenin yönü.

Bu bir kiriş ucundaki eksenel dönmenin kabuğunun düzlemi içindeki yer değiştirmesine örnek için kullanılabilir. Bunun yanı sıra bir kirişi katı bir cisime (iki burgulu bağlantı çifti ve üç tane aynı hizada olmayan nokta gereklidir) ya da bir kabuğu bir katı bir cisime bağlamak için kullanılabilir.

Yükler

Burulma bağlantısı üzerine yük tanımlanmasına izin verilmemektedir (ancak noktalarına tanımlanabilir).

Notlar

  • Penaltı metodunda sayısal yöntem kullanılır.

  • Doğrusal olmayan yasalar "burulma bağlantısı" için kullanılabilir.

  • Burulma bağlantısında ısısal genleşme oranı yoktur.

  • Burulma bağlantısının kütlesi ve sönüm değeri yoktur.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.