Çelik Yapı analiz modeli oluşturulurken arayüzde tanımlanan kolon, kiriş, tali kiriş, çapraz, makas, aşık elemanları sonlu elemanlar yöntemine göre üç boyutlu analitik modele dönüştürülür. Çelik yapı elemanları 6 serbestlik derecesinin tümünün göz önüne alındığı çubuk sonlu elemanlar ile modellenir. Modellenen Çelik birleşimlerin serbestlikleri analiz modeline yansıtılır. Elemanlarda kaçıklık olması durumunda rijit linkler kullanılır.


Sonraki Konu

Bağlantı Tipleri