Güvenlik Katsayıları ile Tasarım, tüm yapısal elemanlar için güvenli dayanım değerinin, yönetmelikte bahsi geçen yükler ve yükleme kombinasyonları ile hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya büyük olması ilkesine dayanır. GKT yük analizinde, bütün yük tipleri için aynı ortalama sapma değerini kullanır.

Yapısal Güvenlik

GKT, yöntem olarak elastik tasarım kurallarına uygundur.