Skip to main content
Skip table of contents

LRFD

Yük ve Dayanım Katsayıları ile Tasarım(Load and Resistance Factor Design), tüm yapısal elemanlar için tasarım dayanım değerinin, yönetmelikte bahsi geçen yükler ve yükleme kombinasyonları ile hesaplanan gerekli dayanıma eşit veya büyük olması ilkesine dayanmaktadır. LRFD, her yük tipi için farklı yük arttırma katsayısı ve dayanım için farklı dayanım azaltma katsayısı kullanır. Üniform bir güvenlik sağlar.

Yapısal Güvenlik

LRFD, yöntem olarak hem yük tahminindeki hem de güvenlik katsayılarının belirlenmesindeki hassasiyet dolayısıyla daha gerçekçi sonuç verir ve plastik tasarım kurallarından dolayı daha ekonomiktir.


Sonraki Konu

TS EN 1993-1-1

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.